Najdeme pro Vás ideální řešení v oblasti pojištění

Profil společnosti

Společnost FIXUM a.s. byla založena v roce 1998 právnickými osobami působícími privátní formou ve sféře pojišťovacích služeb již od roku 1991. Společnost za dobu svého působení prošla inovacemi a získala mnoho profesních zkušeností v oblasti pojištění. Cílem společnosti je poskytování perfektního servisu a služeb klientům.

V současné době patří naše společnost do první patnáctky českých pojišťovacích společností působících na území České republiky. Našimi klienty jsou občané, živnostníci, dále také malé, střední i velké společnosti z různých odvětví průmyslu, obchodu a služeb a v neposlední řadě města a obce.

Pro oblast správy pojištěných klientů jsme vyvinuli speciální informační systém, který umožňuje detailní a okamžitý přehled nejen o pojistných smlouvách, pojištěných rizicích, platbách, ale také poskytuje aktuální informace o škodních událostech.

Kombinací standardní péče poskytované klientům a tohoto informačního systému dochází k zásadnímu zprůhlednění informačních toků, zvýšení přehlednosti ve všech oblastech spojených s pojistnou ochranou klienta.

Samozřejmostí práce naší společnosti je analýza pojistitelných rizik, zpracování všech materiálů nutných k vypracování nabídek od pojistitelů. Při stanovování jednotlivých možných rizik vycházíme vždy z individuálních potřeb všech pojišťovaných subjektů.

Společnost FIXUM a.s. neustále vyvíjí a zdokonaluje systémy ve všech oblastech pojištění, aby kvalitně poskytovala služby spojené s pojištěním a následnou péčí o klienta.